Honnør til Marit Bjartveit!

Full støtte til Marit Bjartveit og hennes stab i Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS

Det har lenge vært stor motstand mot planene om å flytte all psykiatri og rusbehandling i Nye Oslo universitetssykehus til Aker sykehus. Planene innebærer nedleggelse av Gaustad sykehus. Fagfolk og ansatte har protestert mot å bytte naturskjønne omgivelser og ro, mot store bygningskomplekser i tett nærhet til Ring 3 og Sinsenkrysset. Samtlige sykehusaksjoner har også uttalt seg mot en flytting.

Les hele innlegget her

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv