Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?

Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New Public Management - NPM). Denne styringsformen er preget av markedsmekanismer, kontrollrutiner og resultatmålinger som oftest står i motsetning til velferdsstatens historiske mål og verdier, faglig skjønn i arbeidet og tillit til innbyggere og ansatte i sektorene.

En tverrfaglig gruppe bestående av bl.a. Helsetjenesteaksjonen, ønsket å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til New Public Management i offentlige tjenester.

De inviterte til diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud på.

Gruppen hadde samlet flere gode innledere, blant annet Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri og leder for Helsetjenesteaksjonen, Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, med flere.

Seminaret den 11. november 2020 har blitt lagt ut på Podcast, den kan du høre på herUtvalgt innlegg
Siste innlegg