Ulønnsomme eldre


Klassekampen_070721
.pdf
Download PDF • 175KB

Vi bekymrer oss for helsetilbudet til skrøpelige eldre. Bekymringen har fire overskrifter: Fastlegeordningen, sykehusenes sengekapasitet, samhandlingsreformen og rasjoneringen av sykehjemsplasser.


Les hele artikkelen i vedlagte PDF.Utvalgt innlegg
Siste innlegg