HTAs 10 forslag til et bedre helsevesen:

 

HTA kjemper for en helsetjeneste med høy kvalitet for alle, som er solidarisk og som setter pasienten i sentrum. Skal vi få til dette må vi:

Vi må rett og slett slutte å sløse med ressurser på aktiviteter som ikke har nytte for pasienten, og vi må tørre å stille kritiske spørsmål til alle de ledere som undergraver formålet til norsk helsevesen!