top of page

Debattboken Ny helsepolitikk - det finnes løsninger er redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller og utgis av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen:

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter.

Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier viker unna, ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene.

I denne boken viser 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer. Her formidles også erfaringer fra pasienter og pårørende. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og kommer med helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten inn på en riktigere kurs. Forslagene er konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt.

 

Boken utgis på Dreyers forlag, i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. Debattboken kan kjøpes her: 

 

https://www.dreyersforlag.no/ny-helsepolitikk.6191840-481844.html   (pocket utgave)

 

http://www.dreyersforlag.no/ny-helsepolitikk.5890050-401548.html   ( innbundet utgave)
HTA styret har store forhåpninger om at boken vil vekke mange gode og konstruktive debatter i det ganske land!

Media:

Kommentar i Klassekampen 26.01.17

Anmeldelse i BT 27.01.17

Kronikk i Vårt land 28.01.17

Kommentar i Nationen 31.01.17

bottom of page