November 9, 2019

Medisinforbruket hos eldre i Norge øker, men helsevesenet er ikke utformet for å håndtere denne utfordringen til pasientenes beste. Andelen av hjemmeboende i aldersgruppen 65 år eller mer som fikk utlevert 15 eller flere medisiner økte for eksempel fra seks prosent i 2...

October 19, 2019

Nå kommer Reidun Lindstad (83) seg på møter i pensjonistforeningen og saniteten. En ny studie viser at eldre får det bedre  når de trapper ned medisinbruken.

 

October 11, 2019

Helseminister Bent Høie hevder «at å ruste opp Ullevål i stedet for å bygge på Gaustad, vil være dyrere». Det er fake news.

 

 

October 9, 2019

Bevilgningene til nytt sykehus på Gaustad  og Aker betyr et skritt nærmere nedleggelse  av Ullevål sykehus.
 

September 19, 2019

Det anes en murrende motstand mot denne utviklingen blant alle oss som går i gatene. Hvorfor skal disse våre fineste fellesbygg plutselig ha mistet all sin betydning? For det er ikke bare dem med brukerinteresse som reagerer. Det var slett ikke bare leger og sykepleier...

September 6, 2019

For å bygge et gigantsykehus på Rikshospitalet/Gaustad, gikk styrene i Helse Sør-Øst (HSØ) og Oslo universitetssykehus (OUS) inn for å «slakte» Ullevål sykehus og selge det, mot viljen til 23.000 ansatte, representert av seks valgte representanter i de to styrene. Mist...

August 23, 2019

Det er etter hvert blitt så mange «branner» i offentlig sektor at vi må lete etter en systemfeil.

Resirkuleres: Idrettspresident Berit Kjøll sitter for tiden også i styret for Oslo universitetssykehus. Hun har lederbakgrunn fra blant annet Kilroy, Huawei, Tusenfryd, Fly...

August 23, 2019

Tove Nakken, leder av Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, skriver 7. august at hun ikke kan forstå at fagmiljøer mener at å flytte fra gamle uegnede lokaler til nye tidsriktige omgivelser betraktes som en trussel. Det er ikke så rart, fagmiljøene mener naturli...

August 23, 2019

Samlenotatet, skrevet av  Bente Odner, arkitekt MNAL og Randi Werner-Erichsen, cand. pharm., cand. mag., er en beskrivelse av hovedtrekk i utredning, planlegging og styrebehandling i OUS og Helse SørØst, HSØ, i hovedsak fra 2013 til juli 2019. Vesentlige konsekvenser a...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

September 16, 2019

August 23, 2019