March 10, 2020

Helse Sør Øst må redde en forferdelig sykehusprosess med ansvarlige avgjørelser fundert på et samfunnsøkonomisk helhetsbilde.

For noen uker siden kom nyheten om at Anne Enger trakk seg som styreleder for Sykehuset Innlandet. «Jeg har ikke den nødvendige tilliten i Helse...

February 29, 2020

Som ny direktør ved Oslo universitetssykehus har styret valgt en fusjonskritiker som kommer rett fra operasjonssalen.

«Min største og viktigste oppgave blir å være en samlende leder for fagmiljøene og sørge for bred involvering og forankring. De ansatte (…) skal faktisk...

January 20, 2020

Per Vaglum påpeker meget prisverdig at det er ønskelig å avskaffe foretaksorganiseringen av sykehusene  Det er ingen tvil om at han har rett i det.

Likevel er det grunn til å advare mot å tro at avskaffelse av foretaksmodellen alene vil føre til noen radikal forbedring...

January 17, 2020

Vi kjenner til gode tiltak mot reinnleggelser, men har ikke tatt dem i bruk i særlig grad.

Årsaker til reinnleggelse i sykehus faller naturlig i tre hovedgrupper, eller eventuelt kombinasjoner av disse.

January 17, 2020

"Vår konklusjon var at Helse Sør-Østs foretrukne alternativ vil slå svært negativt ut for både det fredede Gaustad sykehus og for andre kulturminner på stedet", skriver Alma Oftedal om konsekvensutredningen hun var fagansvarlig for. 

December 30, 2019

To fantastiske, avslørende og dramatiske fotografier med tekst under ble publisert i GD, henholdsvis 20. og 21. desember 2019. Den 20.12 vistes bilde av to handfalne vikardirektører Kari-Mette Vika og Ane Kaurstad, som skal gjøre rede for de mange millionene som renner...

December 18, 2019

Du har kanskje hørt det på undergrunnsbanen i London. Beskjeden om å passe deg, ikke falle ned i hullet mellom toget og perrongen. «Mind the gap». Når vi nå nærmer oss julefeiring og høytid, skulle jeg ønske at den samme advarselen ble gjentatt for oss borgere i dette...

December 12, 2019

Vi manglar sjukepleiarar og lækjarar, både i dag og i framtida. Sjølv om dette merkast mest i primærhelsetenesta utanfor bomring og by, kjenner vi godt på rekrutteringsproblem ved sjukehusa våre. Manglande ressursar og sviktande rekruttering heng nok saman, men eg trur...

December 6, 2019

Mangelen på avstand mellom de som er mest opptatt av pris og de som har  ansvar for fag,  påvirker analysene.

December 6, 2019

I de fleste deler av offentlig sektor blir oppgaver lyst ut gjennom konkurranser. Det gjelder for NAV, for hjemmetjenesten, for forskere og for kultur og kunstfeltet. Enorme mengder tid brukes til å produsere søknader og avslå søknader. I effektivitetens navn. Under på...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020