May 13, 2020

Hvorfor har Norge inntil nå lykkes godt med håndteringen av koronaviruset? Det kan det selvfølgelig være flere grunner til, men vi mener at noen hovedtrekk er viktige å trekke fram.

Les hele artikkelen her ( Romerikes Blad endret overskriften  "Erfaringer så langt i kor...

May 11, 2020

BEREDSKAP: Ullevål sykehus ble bygget i epidemienes tid. Midt i en av århundrets største pandemier går arbeidet med å legge det ned for full maskin.

Den første pasienten på Ullevål sykehus var en ti år gammel gutt. Han hadde skarlagensfeber og ble lagt inn på byens spli...

May 11, 2020

«Det ligger pasienter i alle sykehussenger i Norge.» Dette uttalte fagdirektør Svein Lie 6. mars (1) – før det var én eneste koronapasient innlagt i sykehus i Norge. Det tragiske faktum er at han har rett. Det finnes ingen buffer. Ved de fleste norske sykehus er belegg...

May 11, 2020

Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier.

Les mer her:

April 21, 2020

Et formål med å «flate ut kurven» for covid-19-pandemien er å vinne tid, så helsevesenet kan forberede seg. Skrøpelige eldre kan ha mye å vinne på at vi bruker tiden godt. Les mer her:

March 10, 2020

Helse Sør Øst må redde en forferdelig sykehusprosess med ansvarlige avgjørelser fundert på et samfunnsøkonomisk helhetsbilde.

For noen uker siden kom nyheten om at Anne Enger trakk seg som styreleder for Sykehuset Innlandet. «Jeg har ikke den nødvendige tilliten i Helse...

February 29, 2020

Som ny direktør ved Oslo universitetssykehus har styret valgt en fusjonskritiker som kommer rett fra operasjonssalen.

«Min største og viktigste oppgave blir å være en samlende leder for fagmiljøene og sørge for bred involvering og forankring. De ansatte (…) skal faktisk...

January 20, 2020

Per Vaglum påpeker meget prisverdig at det er ønskelig å avskaffe foretaksorganiseringen av sykehusene  Det er ingen tvil om at han har rett i det.

Likevel er det grunn til å advare mot å tro at avskaffelse av foretaksmodellen alene vil føre til noen radikal forbedring...

January 17, 2020

Vi kjenner til gode tiltak mot reinnleggelser, men har ikke tatt dem i bruk i særlig grad.

Årsaker til reinnleggelse i sykehus faller naturlig i tre hovedgrupper, eller eventuelt kombinasjoner av disse.

January 17, 2020

"Vår konklusjon var at Helse Sør-Østs foretrukne alternativ vil slå svært negativt ut for både det fredede Gaustad sykehus og for andre kulturminner på stedet", skriver Alma Oftedal om konsekvensutredningen hun var fagansvarlig for. 

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg