top of page

HANDLINGSPROGRAM (03.2016-03.2017)

Forslaget til handlingsprogram for denne perioden bygger videre på forrige fra mars 2015 -mars 2016. Det nye styret står fritt til å tilføye og endre på forslaget til handlingsprogrammet såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.

 

1. Videreføre arbeidet for å markere HTA gjennom offentlig markeringer

Vi vil i denne perioden særlig markere HTAs standpunkter når det gjelder følgende saker:

 • Eldreomsorgen

 • Ytringsfrihet/varslerproblematikk

 • Lokalsykehus / Nasjonal helse-og sykehusplan

 • Alternativer til RHFene / Kvinnslandutvalget

 

2. Videreutvikle arbeidet med politisk innflytelse

 • Styret skal fortsette å pleie nær kontakt med helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper, med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, og med utvalgte kommunepolitikere.

 • Alle aktuelle helsepolitiske saker kan drøftes, men vi vil legge hovedvekten på de sakene som ser nevnt i punkt 1 over

 

3. Fortsette å være synlige i massemedier og på sosiale medier

 • Initiere og delta i debatter med relevans for helse -og omsorgssektoren

 • Videreutvikle nettstedet www.helsetjenesteaksjonen.no og bruke det aktivt for

 • Spredning av HTAs budskap

 • Videre bruke Helsetjenesteaksjonen på Facebook og twitterkontoen HTAksjonen daglig og bevisst

 • Gjennomføre aktive vervekampanjer for å øke støtten til HTA’s budskap

 

4. Igangsette utredning av alternativ styringsform for helse -og omsorgssektoren

 • Dette vil særlig realiseres gjennom debattboken med bidragsytere fra ansatte i helse -og omsorgstjenesten, pasienter, økonomer og samfunnsvitere. Debattboken skal blant annet peke på alternative måter å styre helse -og omsorgssektoren, og skal utgis sommeren 2016

 

5. Fortsatt bidra til ytringsfrihet i helse -og omsorgssektoren

 • Dette innebærer blant annet å kunne gi rådgiving til «varslere»

 

6. Fortsette arbeidet med å styrke organisasjonens slagkraftighet

 • Nye vervekampanjer

 • Videreføre og øke den administrative funksjonen

 • Videreutvikle funksjon og arbeidsmetoder for vår nyansatte generalsekretær

 

7. Fortsette å gi virkelighetsbeskrivelser fra helsesektoren

 • Få frem flere reelle virkelighetsbeskrivelser fra hverdagen i helse -og omsorgssektoren, også fra pasienter og pårørende

 • Inngå samarbeid og avtaler med organisasjoner med formål som samsvarer med HTAs program

 

 

 

Revidert handlingsprogram etter innspill på årsmøtet 3. mars 2016

bottom of page