top of page
PLASS TIL
ALLE
HELSE OG OMSORG
ER IKKE INDUSTRI
HELSE OG OMSORG ER
ET NASJONALT ANSVAR
LA FAGFOLK
FÅ GJØRE JOBBEN SIN
vipps-rgb-orange-pos-shadow.png
Om HTA

OM HTA

Hva gjør HTA?

 

Fra HTA ble dannet i 2013, har erfaringene understreket for fullt noe vi også visste da vi begynte:


​Skal man påvirke norske helsepolitikk i gunstig retning, må man være tålmodig! De maktstrukturene vi bryner oss på er dypt forankret og temmelig usynlige, noe som gjør det ekstra utfordrende å påvirke, men ikke umulig

 

For å utfordre disse maktstrukturene følger HTA flere strategier parallelt:

 

  • For å legge frem vårt syn på viktige helsepolitiske saker har vi regelmessig kontakt med politikere, bl.a har vi jevnt og trutt møter på Stortinget, med helsepolitikere fra alle partiene

  • For å være synlige blant folk skriver vi debattinnlegg og holder offentlige markeringer som f.eks. åpne debattmøter

  • For å fremme vårt budskap utarbeider vi seriøse og godt underbygde høringsuttalelser og innspill til drøfting. Vi har også utgitt debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger.


 

Hva har HTA oppnådd så langt?

Vi er blitt en referanse i den helsepolitiske debatten:

  • politikere refererer til oss

  • HTA har opplevd opptil flere ganger at det ikke bare er vi som har måttet invitere oss til dem, men at de har invitert oss til seg

  • journalister kontakter oss og spør om vår mening

 

Har vi påvirket helsepolitikken?

 

Har noe fått en annen kurs enn det ellers ville hatt om ikke HTA hadde vært til? Det er naturligvis det som er det ultimate målet – ikke bare å være «synlig» og omtalt. Vi må nok innrømme at vi ennå ikke er helt der at vi har kraft til å påvirke så mye. Som sagt, vi tror dette er et tålmodighetsarbeid, og at vi sakte men sikkert må bygge oss en «plattform» som utgangspunkt for å utøve innflytelse. Det handler blant annet om å få større medlemstall, slik at vi kan bygge oss en større gjennomslagskraft. Jo flere medlemmer, jo større tyngde og legitimitet vil vi ha. Samtidig vil man også få flere midler til å kunne gjennomføre ulike aksjoner, seminarer og gjør det mulig å engasjere sekretærhjelp, hvilket er nødvendig for å bringe aksjonen videre.

MEDLEMSKAP

Brenner du for et helsevesen som setter pasienten i sentrum? Diskuterer du dette rundt middagsbordet, på vaktrommet og på sosiale medier? Vær med på å løfte diskusjonene frem til de som virkelig burde få høre dem! Hjelp oss å bli større og sterkere:

 

MELD DEG INN!

Prinsipprogram

 

En kortversjon av artikkelen "Ta faget tilbake"

Ta faget tilbake!

 

Kronikk publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening som dannet grunnlaget for dannelsen av HTA

Vedtekter

 

Vedtekter for foreningen Helsetjenesteaksjonen

Medlemskap

STYRET

Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013:

 

Tidligere har aksjonen hatt en «flat struktur» med en aksjonsgruppe bestående av 23 medlemmer og ingen mulighet for andre til å melde seg inn.

I mars 2014 ble Helsetjenesteaksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon. Det er i hovedsak tre grunner til denne endringen:

  • Det er etterspurt blant våre sympatisører. Det er mange som ønsker å melde seg inn for å vise sin støtte.

  • Det gir større legitimitet for Helsetjenesteaksjonen som helsepolitisk aktør når vi kan redegjøre for hvor mange vi representerer.

  • Kontingentinntekter gjør det mulig å engasjere sekretærhjelp, midler til å fremme synlige aksjoner og eventuelle annonseringer, hvilket er nødvendig for å bringe aksjonen videre

Sekretariatet består av:

Silvia Leine

Styret
Heidi Haukelien
Styreleder
(sykepleier, sosialantropolog og forsker)
Cecilie bilde.jpg
Cecilie Michelle Sichlau Kolberg
Styremedlem (Sykepleier)
Egil Romslo Schistad_edited.jpg
Egil Romslo Schistad
Styremedlem

(lege i spesialisering)
DagEinarThorsen_edited.jpg
Dag Einar Thorsen
Styremedlem
(førsteamanuensis i statsvitenskap )
Monica Skjaanes Bjerkseth.jpg
 Monica Skjaanes Bjerkseth
Styremedlem
(Sykepleier)
Martin%20Bjerke(1)_edited.jpg
Martin Bjerke
Styremedlem
(pensjonert farmasøyt, tidligere folkevalgt (kommune) )
Magnar%20Sorta%CC%8Asl%C3%B8kken_edited.
Magnar Sortåsløkken
Styremedlem
(tidl. stortingsrepresentant for SV, helsepolitisk rådgiver)

KONTAKTINFORMASJON

Hvordan komme i kontakt med oss?

HTA kan kontaktes på mange ulike plattformer:

Kontaktinformasjon
bottom of page