top of page

HANDLINGSPROGRAM (03.2017-03.2018)

Forslaget til handlingsprogram for denne perioden bygger videre på forrige fra mars 2016 -mars 2017. Det nye styret står fritt til å tilføye og endre på forslaget til handlingsprogrammet såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.

 

1. Problemene - kampen om å definere virkeligheten

Dersom vi skal få endret norsk helsevesen i pasientens retning, må beslutningstagere på alle nivå endre sin virkelighetsoppfatning. Velgere, politikere, byråkrater og ledere må forstå problemene i tilstrekkelig grad til at kursen faktisk ønskes endret. Handlingsprogrammets øverste formål er å bidra til at virkeligheten i norsk helsevesen blir definert på en sannferdig og faglig begrunnet måte. HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser knyttet til:

 • New Public Management og meningsløs mål- og resultatstyring

 • ytringsfrihet/varslerproblematikk/fryktkultur

 • eldreomsorgen

 • lokalsykehusene

 • organiseringen av primær- og spesialisthelsetjeneste

 • arbeidstagerorganisasjoner innenfor helsesektoren

2. Løsningene – kampen for faglighet i alle deler av helsevesenet

I januar 2017 ble debattboken «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger» (Wyller og Haukelien, m.fl.) lansert i regi av Helsetjenesteaksjonen. Debattboken peker på alternative måter å styre helse- og omsorgssektoren på. Helsetjenesteaksjonen skal videreføre dette arbeidet gjennom å:

 • fortsette debatten om alternative løsninger

 • utarbeide et konkret og konsistent helsepolitisk alternativ

 • arbeide videre for avskaffelse av helseforetakene

 

3. Styrken – kampen om de strategiske alliansene

HTA har ikke så mange medlemmer og alene har vi begrenset innflytelse. Sammen med andre kan vi derimot få en tyngre slagkraft og mer innflytelse. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:

 • helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper

 • politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

 • utvalgte kommunepolitikere

 • arbeidstagerorganisasjoner innenfor helsesektoren

Årsakene til mange av de problemene som kommer til uttrykk i helsevesenet er tverrsektorielle. Problemene kommer til uttrykk på litt ulike måter i politiet, i utdanningssektoren, i NAV og i andre sektorer, men mye er felles. For å stå sterkere i arbeidet med disse problemstillingene skal HTA søke å inngå samarbeid med:

 • arbeidstagerorganisasjoner innenfor andre sektorer

 • andre organisasjoner som kan støtte HTAs formål

4. Synligheten – kampen om oppmerksomheten

HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:

 • arrangere offentlige markeringer – for eksempel gjennom tverrsektorielle fellesmarkeringer eller med kulturelle aktører.
 • initiere og delta i debatter med relevans for helse- og omsorgssektoren

 • videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org , og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap.

 • være aktive på sosiale media

 • skrive kronikker og pressemeldinger

5. Organisasjonen

HTA skal arbeide for å videreutvikle HTA som organisasjon gjennom å:

 • arrangere nye vervekampanjer.

 • videreføre og styrke den administrative funksjonen.

 

Revidert handlingsprogram etter innspill på årsmøtet 9. mars 2017

Tidligere handlingsprogrammer:

2016-17

bottom of page