top of page

HANDLINGSPROGRAM (03.2018-03.2019)

Forslaget til handlingsprogram for denne perioden bygger videre på forrige fra mars 2017 -mars 2018. Det nye styret står fritt til å tilføye og endre på forslaget til handlingsprogrammet såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.

 

1. Problemene - kampen om å definere virkeligheten

Dersom vi skal få endret norsk helsevesen i pasientens retning, må beslutningstagere på alle nivå endre sin virkelighetsoppfatning. Velgere, politikere, byråkrater og ledere må forstå problemene i tilstrekkelig grad til at kursen faktisk ønskes endret. Handlingsprogrammets øverste formål er å bidra til at virkeligheten i norsk helsevesen blir definert på en sannferdig og faglig begrunnet måte. HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser knyttet til:

​​

 • lokalsykehusene

 • eldreomsorgen

 • fastlegenes situasjon

 • utfordringer i primærhelsetjeneste

2. Løsningene – kampen for faglighet i alle deler av helsevesenet

I januar 2017 ble debattboken «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger» (Wyller og Haukelien, m.fl.) lansert i regi av Helsetjenesteaksjonen. Debattboken peker på alternative måter å styre helse- og omsorgssektoren på. Helsetjenesteaksjonen skal videreføre dette arbeidet gjennom å:

 • fortsette debatten om alternative løsninger

 

3. Styrken – kampen om de strategiske alliansene

HTA har ikke så mange medlemmer og alene har vi begrenset innflytelse. Sammen med andre kan vi derimot få en tyngre slagkraft og mer innflytelse. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:

 • helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper

 • politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

 • utvalgte kommunepolitikere

 • arbeidstagerorganisasjoner innenfor helsesektoren

 • videreutvikle samarbeidet med For Velferdstaten

​​​

4. Synligheten – kampen om oppmerksomheten

HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:

​​

 • initiere og delta i debatter med relevans for helse- og omsorgssektoren

 • videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org , og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap.

 • være aktive på sosiale medier

 • skrive kronikker og pressemeldinger

5. Organisasjonen

HTA skal arbeide for å videreutvikle HTA som organisasjon gjennom å:

 • arrangere nye verve -og støttekampanjer.

 • rekruttere og beholde medlemmer

 

Revidert og godkjent handlingsprogram etter innspill på årsmøtet 7. mars 2018

Tidligere handlingsprogrammer:

2016-17

2017-18

bottom of page