top of page

HANDLINGSPLAN (03.2019-03.2020)

Helsetjenesteaksjonen (HTA) er en ideell organisasjon som arbeider for at helse og omsorg er et nasjonalt ansvar, med plass nok til alle, og der fagfolk får gjøre jobben sin på en faglig god og forsvarlig måte. 

 

Forslaget til handlingsplan for den kommende perioden bygger på den forrige handlingsplanen fra mars 2018 - mars 2019. Det nye styret står fritt til å endre forslaget såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.

1. Organisasjonen videreutvikles ved å:

 • ​arrangere verve- og støttekampanjer

 • rekruttere medlemmer 

 • bistå aktive medlemmer som arbeider innen helse og omsorg med relevant faglig, organisatorisk eller økonomisk støtte 

 • stå på stand på relevante arrangement (deriblant landsmøter, Popvenstre og Arendalsuka)

 • delta i og bidra til demonstrasjoner som fremmer HTAs synspunkter  

 

2. Utfordringer- felles definisjon og forståelse av virkeligheten

For å sette pasienten i fokus – «pasienten først» - i det norske helsevesenet må beslutningstagere på alle nivå samordne og bli enige om å definere en virkelighet som er basert på reell fagkunnskap og fakta. 

HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser og problemer for pasienter og personell - knyttet til:

 • ​​lokalsykehusene i hele landet

 • eldreomsorgen og andre utfordringer i primærhelsetjenesten

 • fastlegekrisen 

 • samhandling mellom helsenivåer, inkludert helseforetak​

 

3. Kampen for faglighet og fakta i alle deler av helsevesenet 

HTA skal videreføre dette arbeidet ved å:

 • ​arrangere samarbeidsmøter der relevante aktører inviteres til å diskutere helse - og omsorgsrelaterte utfordringer

 • bidra til å utføre en forskningsbasert utredning av alternative organiseringer av norsk helsevesen 

 • arbeide frem konkrete alternativer til – og innen- dagens helseforetaksmodell 

 

4. Styrken – kampen om de strategiske alliansene

HTA er en forholdsvis liten organisasjon og vil sammen med andre ha større mulighet for påvirkning. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:

 • ​møter med helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper

 • kommunepolitikere, med spesielt fokus på valget 2019 

 • arbeidstagerorganisasjoner, ansatte og ledelse innenfor helsesektoren

 • videreutvikle samarbeidet med andre helserelaterte organisasjoner (For Velferdsstaten og andre)

​​​

5. Synligheten – kampen om oppmerksomheten

HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:

 • ​​initiere og delta i debatter/arrangementer med relevans for helse- og omsorgssektoren

 • videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org, og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap

 • være aktive på sosiale medier

 • skrive kronikker og delta aktivt i det politiske og faglige ordskiftet

 • fortsette arbeidet med Ullevål sykehus, Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Helse Fonna (Odda), samt ha fokus på sykehusstrukturen i landets øvrige helseforetak.

 

Revidert og godkjent handlingsprogram etter innspill på årsmøtet 7. mars 2019

Tidligere handlingsprogrammer:

2016-17

2017-18

2018-19

bottom of page