top of page

HANDLINGSPLAN (03.2020-03.2021)

Helsetjenesteaksjonen (HTA) er en ideell organisasjon som arbeider for at helse og omsorg er et nasjonalt ansvar, med plass nok til alle, og der fagfolk får gjøre jobben sin på en faglig god og forsvarlig måte. Forslaget til handlingsplan for den kommende perioden bygger på den forrige handlingsplanen fra mars 2019 - mars 2020. Det nye styret står fritt til å endre forslaget såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.


1. Utfordringer - felles definisjon og forståelse av virkeligheten


For å nå frem med krav om endring, må HTA sørge for at  beslutningstagerne har en realistisk oppfatning av situasjonen. HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser og problemer for pasienter og personell - knyttet til:


    •    ​​lokalsykehusene i hele landet
    •    eldreomsorgen og andre utfordringer i primærhelsetjenesten
    •    fastlegekrisen
    •    samhandling mellom helsenivåer


2. Kampen for faglighet og fakta i alle deler av helsevesenet
HTA skal videreføre dette arbeidet ved å:


    •    ​arrangere samarbeidsmøter der relevante aktører inviteres til å diskutere helse- og omsorgsrelaterte utfordringer
    •    arbeide frem konkrete alternativer til – og innen- dagens helseforetaksmodell


3. Styrken – kampen om de strategiske alliansene
HTA er en forholdsvis liten organisasjon og vil sammen med andre ha større mulighet for påvirkning. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:


    •    ​helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper
    •    kommunepolitikere
    •    arbeidstagerorganisasjoner, pasient- og pårørendeorganisasjoner, ansatte og ledelse innenfor helsesektoren
    •    andre helserelaterte organisasjoner


​​​4. Synligheten – kampen om oppmerksomheten
HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:


    •    ​​initiere og delta i debatter/arrangementer med relevans for helse- og omsorgssektoren
    •    videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org, og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap
    •    være aktive på sosiale medier
    •    delta aktivt i det politiske og faglige ordskiftet

 

Revidert og godkjent handlingsplan etter innspill på årsmøtet mars 2020

Tidligere handlingsplaner:

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

bottom of page