top of page

HANDLINGSPLAN for perioden mars 2021 - mars 2022

Helsetjenesteaksjonen (HTA) er en ideell organisasjon som arbeider for at helse og omsorg er et nasjonalt ansvar, med plass nok til alle, og der fagfolk får gjøre jobben sin på en faglig god og forsvarlig måte. Forslaget til handlingsplan for den kommende perioden bygger på den forrige handlingsplanen fra mars 2020 - mars 2021. Det nye styret står fritt til å endre forslaget såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.


1. Utfordringer - felles definisjon og forståelse av virkeligheten

For å nå frem med krav om endring, må HTA sørge for at  beslutningstagerne har en realistisk oppfatning av situasjonen. HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser og problemer for pasienter og personell - knyttet til:


   •    ​​lokalsykehus
   •    eldreomsorgen og andre utfordringer i primærhelsetjenesten
   •    fastlegekrisen
   •    samhandling mellom helsenivåer


2. Kampen for faglighet og fakta i alle deler av helsevesenet

HTA skal videreføre dette arbeidet ved å:


   •    ​arrangere samarbeidsmøter der relevante aktører inviteres til å diskutere helse- og omsorgsrelaterte utfordringer
   •    arbeide frem konkrete alternativer til – og innen- dagens helseforetaksmodell


3. Styrken – kampen om de strategiske alliansene
HTA er en forholdsvis liten organisasjon og vil sammen med andre ha større mulighet for påvirkning. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:


   •    ​folkevalgte (særlig helsefraksjoner) i partier og stortingsgrupper; årets stortingsvalg vil være en viktig bakgrunn
   •    kommunepolitikere
   •    arbeidstagerorganisasjoner, pasient- og pårørendeorganisasjoner, ansatte og ledelse innenfor helsesektoren
   •    andre helserelaterte organisasjoner


​​​4. Synligheten – kampen om oppmerksomheten
HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:


   •    ​​initiere og delta i debatter/arrangementer med relevans for helse- og omsorgssektoren
   •    delta aktivt i det politiske og faglige ordskiftet


​5. Utvikle HTA som medlemsorganisasjon 

HTA skal arbeide for å øke medlemsmassen gjennom å:

   •    rekruttere nye medlemmer
   •    utvikle hensiktsmessige metoder for kommunikasjon med medlemmene
   •    videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org, og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap
   •    være aktiv på sosiale medier
 

Handlingsplanen ble godkjent på årsmøtet den 4. mars 2021, med endring av punkt 4 og tilføyelse av punkt 5.

Tidligere handlingsplaner:

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

bottom of page