Målbildet for OUS må endres

Helseminister Høie forsvarer nedlegging av Ullevål og tar i Aftenposten 5. juli personlig ansvar for prosessen. Høie hevder at Stortinget har bestemt at helseministeren er øverste myndighet som skal fatte beslutninger i store saker, slik som bygging av nye sykehus og endring av sykehusstruktur. Helseministeren må lese helseforetaksloven en gang til, og Stortingets merknader til lovens §30. Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv

Håp om en mer lydhør sykehusledelse

"Nye koster vil kunne legge bort prestisjen, lære av erfaringene fra Akerstriden og komme ut av den fastlåste konflikten", Jan Bøhler, stortingsrepresentant, Oslo (Ap)

Dårlig nytt for pasientene

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst hevder i VG 27 juni at nedleggelsen av Ullevål sykehus og nybygg på Gaustad vil spare mange hundre sykepleiestillinger.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square