Den herskende klasse

Det er etter hvert blitt så mange «branner» i offentlig sektor at vi må lete etter en systemfeil. Resirkuleres: Idrettspresident Berit Kjøll sitter for tiden også i styret for Oslo universitetssykehus. Hun har lederbakgrunn fra blant annet Kilroy, Huawei, Tusenfryd, Flytoget, Den Norske Turistforening og Steen & Strøm.

Splintrer akuttmiljøet på Ullevål

Tove Nakken, leder av Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, skriver 7. august at hun ikke kan forstå at fagmiljøer mener at å flytte fra gamle uegnede lokaler til nye tidsriktige omgivelser betraktes som en trussel. Det er ikke så rart, fagmiljøene mener naturligvis ikke dette. Tove Nakken presenterer nå enda flere åpenbare faktafeil om sykehusprosessen i OUS. Disse må korrigeres for at befolkningen skal forstå konsekvensene planene for nye OUS vil få for pasientene i Oslo. Artikkel i Aftenposten den 28.08.2019

Om utbyggingsplanleggingen for Oslo universitetssykehus, OUS. Samlenotat

Samlenotatet, skrevet av Bente Odner, arkitekt MNAL og Randi Werner-Erichsen, cand. pharm., cand. mag., er en beskrivelse av hovedtrekk i utredning, planlegging og styrebehandling i OUS og Helse SørØst, HSØ, i hovedsak fra 2013 til juli 2019. Vesentlige konsekvenser av utbyggingsplanene for innbyggerne og for byen tas opp. De som skriver dette har fulgt styrearbeidet i OUS og HSØ fra 2011. De har skrevet en del avisinnlegg i diskusjonen om sykehusplanene. Slik har de samlet mye stoff som de her ønsker å presentere samlet for de som er interessert i det. Les mer her

Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

MIDT PÅ NATTEN skysses gamle, syke mennesker ut fra norske sykehus – enten hjem, til et sykehjem eller til en annen institusjon. VG avslører at det skjer i stort omfang. Avsløringen er resultat av et omfattende innsyn og VGs analyser av alle grønne – ikke-akutte – turer ved landets AMK-sentraler. Helseminister Bent Høie beordrer full stopp i natt-transport av eldre Helseminister Bent Høie (H) forventer at transporten av eldre mennesker midt på natten opphører med øyeblikkelig virkning. Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk For en uke siden beordret helseminister Bent Høie gjennom et intervju i VG helsevesenet til å slutte med natt-transport av eldre fra norske syk

Fødeopprør i hele Norge

I VG-helg fra lørdag 10/8-19, står det en fyldig og meget informativ reportasje om fødeopprøret i Norge! " Opprøret mot nedleggelse av fødetilbud sprer seg i hele landet. Reisetiden har økt siden 2012: I 18 prosent av kommunene ligger fødetilbudet mer enn to timers reise unna, viser VGs store undersøkelse." " I Norge har vi 39 fullverdige fødeavdelinger og klinikker,samt seks fødestuer. Det beregnede behovet ut fra folketall er litt over 50, ifølge anbefalinger fra WHO.»

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square