Usikkerhet og desperasjon i helseforetaket Innlandet

To fantastiske, avslørende og dramatiske fotografier med tekst under ble publisert i GD, henholdsvis 20. og 21. desember 2019. Den 20.12 vistes bilde av to handfalne vikardirektører Kari-Mette Vika og Ane Kaurstad, som skal gjøre rede for de mange millionene som renner ut av sykehusene Lillehammer og Gjøvik hver uke. Lillehammer og Gjøvik er to store sykehus oppløst til en divisjon av uviss årsak – og gjøre det ikke så bra som helseforetak. De to direktørene er økonomisk bankerott og legger skylden på Lillehammer-Gjøvik.

Mind the gap

Du har kanskje hørt det på undergrunnsbanen i London. Beskjeden om å passe deg, ikke falle ned i hullet mellom toget og perrongen. «Mind the gap». Når vi nå nærmer oss julefeiring og høytid, skulle jeg ønske at den samme advarselen ble gjentatt for oss borgere i dette fantastiske landet: «Pass på gapet». Det skulle sies høyest til politikerne, men også gjentas for for eksempel høytlønte Vy-direktører, rådmenn med fallskjermer og alle som i praksis bidrar til at gapet øker.

Eit sviktande hjarte

Vi manglar sjukepleiarar og lækjarar, både i dag og i framtida. Sjølv om dette merkast mest i primærhelsetenesta utanfor bomring og by, kjenner vi godt på rekrutteringsproblem ved sjukehusa våre. Manglande ressursar og sviktande rekruttering heng nok saman, men eg trur ikkje hardt arbeidspress, stor utskifting og høgt tempo i seg sjølv er problemet. Det er kjensla av å gå heim utan å ha gjort ein god jobb som gneg mest.

Konkurranseutsettingen ødelegger konkurransen

I de fleste deler av offentlig sektor blir oppgaver lyst ut gjennom konkurranser. Det gjelder for NAV, for hjemmetjenesten, for forskere og for kultur og kunstfeltet. Enorme mengder tid brukes til å produsere søknader og avslå søknader. I effektivitetens navn. Under påskudd at dette sparer skattebetalerne for penger, men gjør det egentlig det?

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square