July 8, 2019

Helseminister Høie forsvarer nedlegging av Ullevål og tar i Aftenposten 5. juli personlig ansvar for prosessen. Høie hevder at Stortinget har bestemt at helseministeren er øverste myndighet som skal fatte beslutninger i store saker, slik som bygging av nye sykehus og e...

July 4, 2019

"Nye koster vil kunne legge bort prestisjen, lære av  erfaringene fra Akerstriden og komme ut av den  fastlåste konflikten", Jan Bøhler, stortingsrepresentant, Oslo (Ap)

July 4, 2019

At flere aktive bygg ved Ullevål sykehus har overlevd siden 1880-åra, er et kvalitetsstempel på byggene og på sykehuset.

  

July 4, 2019

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst hevder i VG 27 juni at nedleggelsen av Ullevål sykehus og nybygg på Gaustad vil spare mange hundre sykepleiestillinger.

June 29, 2019

Styreleder ved St. Olavs hospital har uttrykt bekymring omkring innføringen av den såkalte Helseplattformen. Det er det god grunn til. Plattformen representerer et nytt og omfattende felles journalsystem for sykehus, kommuner og primærleger i Midt-Norge. Den foreløpige...

June 29, 2019

"Som stortingsrepresentant for Oslo føler jeg en sterk forpliktelse til å følge hvordan statlige helseplanleggere bruker sin innflytelse til å endre byens sykehustilbud på gjennomgripende vis. Dessverre kan man se tegn på en prosess som har kjørt av sporet" Michael Tet...

June 28, 2019

Styret ved Oslo universitetssykehus har tillit til sykehusets administrerende direktør, men han valgte selv å gå av.

June 26, 2019

Alternativene er å være lojale enten mot pasientene eller mot en sykehusdirektør som bygger ned sentrale akuttfunksjoner for halve Norge. Valget er lett.

June 21, 2019

Et samlet korps av fagtillitsvalgte sendte tirsdag kveld et varsel om mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Styreleder kalte inn til et ekstraordinært møte etter å ha fått varselet.

June 21, 2019

Politikere, leger og aksjonister håper en ny utredning vil redde Ullevål sykehus. Neste uke avgjøres sykehusets skjebne.

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

December 12, 2019