Korridorpasienter er regel, ikke unntak

Norske sykehus lider av et kronisk overbelegg. Det er alvorlig. Forskning har vist at pasientdødeligheten øker når belegget er høyt. Helsetilsynet og Legeforeningen har anbefalt et tak på 85 prosent av sengebelegget. PåHaukeland, hvor jeg selv jobber, har beleggsprosenten ved flere avdelinger det siste året ligget godt over 100 prosent.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv