Mennesket er ingen Toyota

Norske sykehus bygges ned. St. Olavs er regelmessig overfylt, og det er ikke nok plass til pasientene. Det er noe galt med våre lederes virkelighetsoppfatning.

St. Olavs og Orkdal har avlyst operasjoner på grunn av overbelegg som følge av at mange har blitt influensasyke. Overbelegg er mer regelen enn unntaket, mener artikkelforfatteren.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg