Kamp om fagmakta


Helseaksjonistar har levert eit velmeint, men ujamt bidrag til ein viktig debatt. Vonleg blir organiseringa av offentlieg sektor – som helsevesenet - for første gong tema i ein valkamp, skriv BTs bokmeldar.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg