Klokkene ringer for Sykehuset Innlandet

Ved å fjerne helseforetaksstrukturen og reetablere seks somatiske og to psykiatriske sykehus til 9,4 milliarder kroner, kan gevinsten og samarbeidet rundt Mjøsa bli synergistisk – og gi det beste akuttkirurgiske tilbudet til pasienter i Oppland og Hedmark.

Her kan du laste ned kronikken MED TABELL

Kronikk skrevet av Bjørg Marit Andersen, varamedlem i HTA

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv