Ansvarsfraskrivelse i fryktens hus

UNN har over flere år gjort seg kjent som fryktens hus. Varslere utsettes for represalier og skandaler blir forsøkt dysset ned. Ubehagelige sannheter møtes med tåkelegging, bortforklaringer og tidvis direkte løgner.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg