Det mangler et alternativ i sykehusplanene i Oslo

Direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kommenterer ikke alle fremlagte fakta om sykehusplanene i Oslo.

Bjørn Erikstein kommenterer 23.4. Bjørg Marit Andersens innlegg i Dagsavisen 19.4.

Han kommenterer ikke Bente Odners og Randi Werner-Erichsens kronikk i Dagsavisen 13.4.,, med overskrift «Hvorfor skal Ullevål legges ned?». Kan det være fordi vi har tatt med ubehagelige fakta som han ikke kan tilbakevise?

Utvalgt innlegg
Siste innlegg