top of page

Maktens arroganse og uredelighet

Rune Slagstad skrev i januar om maktens arroganse ved Oslo universitetssykehus (OUS) og jeg fulgte opp om uredelighet i argumentasjonen. Maktarrogansen begrunnet Slagstad med at man så bort fra det de ansatte sa om risiko og unødvendige kostnader, og at to kvalitetssikringsrapporter fra våren 2016 var underslått. De sa at alternativ 2, som innebar at Ullevål ble beholdt som stort akuttsykehus med traumesenter og Rikshospitalet forble som det er som høyspesialisert sykehus, ikke var tilstrekkelig utredet.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page