Sterk reduksjon av sykehustilbudet

Framskriving av sykehuskapasiteten i Oslo i relasjon til befolkningsveksten mot 2035 er usann og uriktig.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg