Utvikling i andel administrativt personale i norske helseforetak

December 20, 2018

Sammen med professor i geologi Bjørn Jamtveit og stud.med. Astrid U. Jacobsen har Torgeir Bruun Wyller sett på forholdet mellom andelen helsepersonell og andelen administrativt personale i norske helseforetak. En generell regel er at andelen administrativt ansatte øker med størrelsen på en organisasjon. Men norske helseforetak avviker fra dette mønsteret. De tolker det dit hen at økte administrative oppgaver som følger av organisasjonenes størrelse, ikke kompenseres med tilstrekkelig støttepersonell. Dermed går mer av helsepersonellets oppgaver vekk til rent administrativt arbeid.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv