top of page

Utvikling i andel administrativt personale i norske helseforetak

Sammen med professor i geologi Bjørn Jamtveit og stud.med. Astrid U. Jacobsen har Torgeir Bruun Wyller sett på forholdet mellom andelen helsepersonell og andelen administrativt personale i norske helseforetak. En generell regel er at andelen administrativt ansatte øker med størrelsen på en organisasjon. Men norske helseforetak avviker fra dette mønsteret. De tolker det dit hen at økte administrative oppgaver som følger av organisasjonenes størrelse, ikke kompenseres med tilstrekkelig støttepersonell. Dermed går mer av helsepersonellets oppgaver vekk til rent administrativt arbeid.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page