top of page

Tre typer penger i offentlig styring

På flere samfunnsområder ser vi at det helt ukritisk settes i gang store utbyggingsprosjekter tilsynelatende uten noen form for politisk styring. Mest synlig i helsesektoren er at Helse Sørøst har godkjent utbygging av nytt sykehus på Gaustad med en kostnad på mange milliarder. Forutsetningen er at Ullevål sykehus legges ned og at tomtene selges til boligformål. Fagmiljøene går sterkt mot denne løsningen. De ser at kvaliteten på viktige deler av behandlingen forringes og at det sannsynligvis er mye billigere og mer forsvarlig å bygge ut på Ullevål. Det er gode grunner til å være bekymret for sykehusene i de andre delene av Helse Sør-Øst sine ansvarsområder

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page