Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

De nye sykehusplanene for Oslo vil føre til dårligere sikkerhet for akuttpasienter, mener ledende fagpersoner i akuttmiljøet

"Når ingen av våre sentrale konklusjoner er tatt med, kan vi ikke kalle det involvering”

Dag Jacobsen, avdelingsleder i akutt indremedisin ved OUS

Utvalgt innlegg
Siste innlegg