En bred front av leger og sykepleiere i akuttmiljøet i OUS setter nå ned foten

Alternativene er å være lojale enten mot pasientene eller mot en sykehusdirektør som bygger ned sentrale akuttfunksjoner for halve Norge. Valget er lett.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg