Foretaksorganiseringen – snarere et symptom?

Per Vaglum påpeker meget prisverdig at det er ønskelig å avskaffe foretaksorganiseringen av sykehusene Det er ingen tvil om at han har rett i det.

Likevel er det grunn til å advare mot å tro at avskaffelse av foretaksmodellen alene vil føre til noen radikal forbedring av måten sykehusene drives på.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg