Koronakommisjon uten legitimitet

Hvorfor er verken sykepleiere eller andre med direkte erfaring fra koronahåndtering, representert i utvalget som skal granske håndteringen?

Lederen for utvalget er Stener Kvinnsland. Flertallsinnstillingen fra Kvinnslands forrige utvalg adresserte ikke det som var og er helsetjenestens hovedproblem, og som i aller høyeste grad angår beredskap og krisehåndtering, nemlig kapasitetsproblemet.

Les mer her:

Utvalgt innlegg
Siste innlegg