Aldring, eldreomsorg og den nye velferdsstaten

I denne artikkelen vil jeg forsøke å kaste lys over sammenhengen mellom sentrale økonomiske, politiske og institusjonelle endringer i velferdsstaten fra 1960-årene fram til vår egen samtid, knytte dette til måten de eldre skrives fram i politiske dokumenter, og se nærmere på hvordan dette gjenspeiler seg i utformingen av offentlig eldreomsorg og synet på eldre, alderdom og politisk ansvar.

Les hele artikkelen herUtvalgt innlegg
Siste innlegg