top of page

Vi er bekymret for at man undervurder behovet for legevaktstjenester i Oslo.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har på oppdrag fra Oslo kommune utarbeidet en rapport der det anbefales en samlet legevakt i Oslo. Rapporten legger nyere framskrivninger av befolkningsveksten i Oslo til grunn for standpunktet om at en storbylegevakt lokalisert på Aker, vil dekke befolkningens behov for legevakttjenester i fremtiden.

NSF Oslo mener, i likhet med Fagforbundet slik de har tatt til orde for i Dagsavisen 30.11.2020, at viktige aspekter tillegges for liten vekt i vurderingen. Nøkkelord i den forbindelse er beredskap, tilgjengelighet, kvalitet og brukervennlighet. Når Oslo først skal gjøre grep må vi sikre at det er de rette grepene som gjøres.Comments


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page