Fra sosialstat til minimalstat

Pseudovitenskapelige helseøkonomiske metoder tildekker politiske dilemmaer og fratar oss valgmulighetene. Nylig inviterte Legeforeningen ungdomspolitikere til en samling. Hva ønsker dere å utrette innen helse? En representant snudde utfordringen. Ifølge ham måtte vi som jobbet i sektoren gjøre dette feltet interessant – for dem. Mitt inntrykk var at ungdomspolitikerne hadde begrenset kunnskap om, og interesse for, helsepolitikk. Kontrasten til oppbyggingen av velferdsstat og helsevesen i det forrige århundret – det viktigste tverrpolitiske prosjektet – er slående.

Hvordan møte helseadelen?

Rune Slagstad fortjener stor takk for at han formidler så detaljert kunnskap om de viktige, men tilsynelatende uforståelige prosessene, som har gått for seg i norsk helsepolitikk de siste par tiårene (1). Hans gjennomgang gir større forståelse for vesentlige, men til nå lite omtalte utviklingstrekk i moderne norsk historie, og for hvordan vi er havnet der vi er.

Fastlegeordningen må styrkes, ikke bare styres

Adresseavisen har den senere tid viet adskillig spalteplass til diskusjonen om fastlegeordningen (FLO). Som fastleger er vi glade for det, for vi har en økende bekymring for at ordningen går mot en større krise og i verste fall kollaps.

Flere reinnleggelser enn før samhandlingsreformen

Andelen reinnleggelser i kommunene varierte i fjor fra drøyt 10 prosent til nesten 23 prosent. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets (FHIs) kvalitetsindikator for 30 dagers reinnleggelse blant eldre i 2016. Siden samhandlingsreformen trådte i kraft i januar 2012 har reinnleggelser hos de over 67 år økt.

Et manifest fra Helsetjenesteaksjonen

«Det koker på gulvet i helsevesenet, i politiet, i skolene og i NAV.» Slik er innledningen til en av mange kronikker forfattet av forgrunnsfigurer i Helsetjenesteaksjonen, den som ble etablert som medlemsorganisasjon i 2013 og som nå har fått en politisk avlegger i det nystiftede Helsepartiet. Man kan undre seg over om det også i Norge generelt er et grasrotopprør på vei, ikke bare i helsetjenesten. Men i helsetjenesten er det nå åpenbart. Det har ligget i kortene at Helsetjenesteaksjonen ville komme opp med mer enn kronikker, møter og høringsuttalelser. På nyåret kom så denne boken som mange har ventet på, en samling kritiske artikler fra både fag- og lekfolk, oppsummert i 20 begrunnede for

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square