March 18, 2017

Sjukhusläkarens genomgång av Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året visar att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden.

Problemene er store, også i våre naboland.

March 15, 2017

Sverige har nå offisielt forkastet «new public management» (NPM) med blant annet utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering.

Politikere og byråkrater i vårt naboland har erkjent at mål- og resultatstyring som skulle erstatte detaljstyring hverken...

March 14, 2017

Avstand til sykehus betyr stadig mer for befolkningen siden akutte tiltak og nye metoder kan være livreddende, men er avhengig av å komme tidsnok under behandling. Videre planlegging for et godt, ryddig og solid helsetilbud i Oppland og Hedmark må sette pasienten og be...

March 9, 2017

Én uke etter at Aftenpostens Joacim Lund har breiet seg på side 2 og 3 med en kunnskapsløs og nedlatende raljering over dem som er kritiske til overdreven sentralisering av sykehustjenester, slipper et mikroskopisk forsøk fra HTA ved

Torgeir Bruun Wyller på å balansere...

February 16, 2017

February 16, 2017

Denne saken fra England illustrerer at samme problem gjelder i mange land.....

Surgeons at hospitals in England are being left "kicking their heels" because operations are being cancelled due to bed shortages, NHS leaders say.

February 16, 2017

For Bent Høie er politisk seier viktigere enn å redde liv.

Pasientsikkerhet er ikke et relativt begrep hvor vi kan inngå kompromiss. Bent Høie mener det når han vil gjennomføre politikk som før eller siden vil føre til dødsfall.

February 16, 2017

Ellen Tveter Deilkås sitt innlegget fra Dagsavisen 13.2.17 viser at forslaget fra Lørenskog arbeiderparti er et godt eksempel på et tiltak som har begrenset omfang, men som ville bidra på en god måte til å føre helsepolitikken i en litt mer positiv retning.

February 10, 2017

For regjeringen er det viktig å bevare og videreutvikle de små akuttsykehusene og sørge for at de gir pasientene et tilbud av god kvalitet, skriver Bent Høie.

February 9, 2017

Vi i Helsetjenesteaksjonen (HTA) er ikke i tvil om at utviklingen går i feil retning. Helsetjenesten i dag erfares som mer fragmentert, uoversiktlig og mindre trygg for pasienter, pårørende og ansatte enn bare få tiår tilbake. Denne utviklingen burde bekymre alle som e...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg