January 29, 2017

Modern evidence demonstrates, for example, that hospitals may do better if led by doctors rather than by general managers.

January 28, 2017

I helse­vesenet blir hundretusener av pasienter «glemt» av «systemet». I politiet blir tung narkotikakri­minalitet nedprioritert. I grunn­skolen blir barnas prestasjoner målt mot prestasjoner i land der barna får juling påskolen. I Nav fattes vedtak påsviktende grunn...

January 28, 2017

Pågar det svartmaling eller skjønnmaling av helsevesenet?

Les Alf Skjeseth sin kommentar av HTA sin debattbok Ny helsepolitikk - det finnes løsninger.

January 28, 2017

Verden trenger ikke politikere som lyver, fordreier og benekter fakta. Norges gode sykehus med alle sine motiverte og dyktige ansatte og landets befolkning fortjener bedre. Norge trenger nå politikere som tør å snakke sant om de utfordringer vi kommer til å møte fremov...

January 28, 2017

Valeria Castro Tejera frustrasjoner som oppsto etter en vakt som koordinerende lege ved akuttmottaket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset endte opp i ett inlegg på Facebook som nå har spredd seg om ild i tørt gress.

"De skäms och frågar ”får jag lägga in den här patien...

January 18, 2017

Du er en produksjonsmedarbeider. I en fabrikk med biomasse i ordre-reservene. Der styringstall, målstyring og overskudd er på agendaen i alle styremøtene. Da sykehusene ble til helseforetak for 15 år siden, skjedde noe mer enn at man fikk en ny eier. Sykehusene likner...

January 18, 2017

Norske sykehus lider av et kronisk overbelegg. Det er alvorlig. Forskning har vist at pasientdødeligheten øker når belegget er høyt. Helsetilsynet og Legeforeningen har anbefalt et tak på 85 prosent av sengebelegget. PåHaukeland, hvor jeg selv jobber, har beleggspros...

January 15, 2017

Debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent øk...

January 10, 2017

ER VI PÅ VEI TIL DEN SENGELØSE, HJERTELØSE OG KLASSEDELTE HELSETJENESTEN?

Norge har historisk sett hatt et meget godt offentlig helsevesen, og samfunnskontrakten har vært at alle innbyggere skal få god medisinsk behandling så å si gratis gjennom sin skatteseddel. Etter...

January 1, 2017

Å standardisere tjenester kan synes lønnsomt og effektivt, men pasientene får ikke nødvendigvis den hjelpen de søker og reelt sett har behov for.

Kronikken er basert på NPM og betydning for omsorgskvalitet. Hva vet vi om omsorgskvalitet  innenfor rammene av dagens mod...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

December 12, 2019